Děti Nové Země

V prosinci 2008 se skutečně zásadním způsobem změnila Země - a to pro všechny, kteří si to uvědomují i pro ty, kteří dočasně zatím hrají dál své staré role. Zrodila se Nová Země. Zrodilo se konečně Nové Vědomí Lidstva. A díky tomu se může na svět také konečně rodit nová generace dětí. Děti Nové Země - perleťové a diamantové. Přicházejí po známějších indigových a   křišťálových dětech   a jsou nositeli celistvé, sjednocené vibrace Světla a nového vědomí Lidstva. Jsou ztělesněním a projevem Ducha ve hmotě. Jejich fyzické a energetické tělo dokáže ve svých buňkách nést a vyzařovat tuto čistou vibraci Světla. Nesou v sobě nové poznání, schopnosti, sílu, světlo k urychlení růstu, nové vzory, kódy a nástroje ke stvoření nové reality Jednoty a Lásky pro všechny bytosti Země. Jsou tu, aby nás učily, vedly a pomohly nám všem stát se Dětmi Nové Země. (více o Projektu Děti Nové Země).

Jak jde vývoj dále, přicházejí v souladu s dalšími změnami na planetě Zemi i děti Platinové a Sluneční. Rozdíli mezi podstatou těchto dětí - nových lidských bytostí - je v jejich frekvenci, přirozeném potenciálu, roli a poslání.

Změna frekvence proběhla nejdříve na úrovni jádra a vědomí Země - její duchovní bytosti. Proto např. nejdříve došlo k vytvoření a ukotvení zlaté frekvence v jádru země sjednocením základního mužského (modrá barva) a ženského (růžová barva) principu. Splynutím těchto dvou barevných frekvencí došlo k vytvoření celistvé zlaté ženské (zlatá žena) a celistvé mužské polarity (zlatý muž), které obě byly ZLATÉ se zachováním přirozené role a vnitřní polarity. Díky tomu mohly na Zem přicházet "zlaté" děti i do fyzické reality, čímž podpořily další ukotvení a stabilizaci čisté zlaté frekvence na Zemi. Tato mistrovská "kristovská" frekvence se pak stala dostupnou i všem ostatním lidem připraveným na vzestup svého vědomí. Tím, jak více lidí začalo "žít" v sobě zlatou frekvenci, mohla se celistvá zlatá frekvence proměnit ("vyvinout") do celistvé perleťové a začali přicházet děti Perleťové. A čistá perleťová vibrace se pak stala základem pro snesení diamantové frekvence. Jeditě "Diamantová" matka následně dokázala unést ve svém energetickém poli další vyšší frekvenci - stvořitelskou Platinovou. A od loňského roku se díky dalšími vývojovým posunům ve vědomí lidí a Země mohly začít rodit i děti Sluneční - Platinovým matkám.

Tyto frekvence jsou však nyní díky těmto dětem dostupné všem lidem i dalším dětem, jejichž vrozenou "barvou" a světelnou frekvencí je jakákoliv "nižší" vibrace. Tak se může i "červená" či mentální "zelená" stát osobním řízeným či přirozeným vývojem stát diamantovou, či platinovou bytostí - třeba  "platinovým dítětem" - pokud je její vědomí a osobnost připravena tento posun udělat. Přestože však taková osoba ve svém životě dokáže projevit schopnosti a vlastnosti přirozené např. pro diamantovou, tak se původní třeba červená nebo zelená vrozená barva osobního charakteru neztrácí a v případě krize či oslabení se projeví v chování na úrovni osobnosti primárně.

Výše zmíněné "Děti Nové Země" jsou výjimečné tím, že mají tuto svou vlastní frekvenci vrozenou a přijatou na všech úrovních a je pro jejich vývoj výchozí. I diamantový "klouček" se může velmi rychle spojit s frekvencí platinovou či sluneční, ale podle své přirozenosti a charakterem zůstane primárně diamantovým dítětem. Tyto děti také tím, že jsou celistvé, mají k dispozici veškeré poznání, poznání, vlastnosti a frekvence jakékoliv "nižší" - od červené až po kříšťálovou.

Více o charakteristice a kompatibilitě jednotlivých aurických barev najdete v knize Barbary Bowersové "Jaké barvy je tvá aura". Pokud máte jakékoliv další otázky, nejasnosti, potřebujete se poradit o svém dítěti, hledáte optimální způsob, jak plynout s potřebami svého miminka, chtěli byste připravit sama sebe na početí či příchod "dítěte nové země" či byste rádi sdíleli své zkušenosti a zážitky se svými dětmi jakékoliv "aurické barvy", neváhejte mne kdykoliv kontaktovat, jsem vám se svými zkušenostmi k dispozici.

Časově vývoj probíhal takto:

Zlaté děti - početí po březnu 2008, první děti přišly na svět přelom 2008 - 2009

Perleťové děti - početí již konec 2008, příchod na svět 2009

Diamantové děti - 2009 - 2010

Platinové děti - 2010 - 2011

Sluneční děti - velký boom nastal už v létě 2011 a pořád pokračuje

 

Poznámka a pravidla pro kopírování článku:
„Pro www.detinovezeme.cz  napsala Daniela Viplerová. Tento článek v nezkrácené a neupravované podobě je možné volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka.“