O lektorce

undefined

Lektorka, konzultantka, astroterapeutka, vizionářka

Mým životním posláním je připravit na Zemi - v rodinách, ve společnosti a na světě - potřebné globální prostředí pro přítomnost a vývoj nové generace Dětí, kterým říkám "Děti Nové Země". Mají často specifické potřeby, mnohem větší sílu, vědění a tvůrčí potenciál než naše či předchozí generace. Úlohou rodinného prostředí je poskytnout jim nové potřebné zdroje, nástroje, péči a vedení na jejich další vývoj, tvorbu a uplatnění v životě. Klíčovým nástrojem je také změna a nový přístup ve vzdělávání a provázení v období školkovém a školním.

V rámci mého poslání a projektu "Děti Nové Země" se proto naplno věnuji svému osobnímu rozvoji, dalšímu, studiu, výzkumu a aktivitám, které podporují nejrůznějším způsobem změny a vývoj v lidech obecně i cíleně v globální společnosti.

  • Více jak 20 let se věnuji zkoumání zákonitostí TVOŘENÍ a uspořádání naší REALITY/VZTAHŮ - tedy systemice, nauce o systémech - jichž jsme všichni součástí. 
  • Od roku 2006 proto provázím matky a rodiny na cestě vývoje a vytvoření vyváženého rodinného prostředi pro tyto děti, které se v současnosti rodí. 2 roky jsem spolupracovala s pražským mateřským A-centrem. Pořádala jsem zde osvětové a praktické workshopy, kde jsem sdílela nové praktické informace o těchto dětech. Workshopy prošlo v letech 2006-2007 více jak 100 maminek s dětmi. S většinou z nich jsem následně spolupracovala a mnohými jsem dosud v kontaktu, takže vidím jasné posuny v tomto směru.
  • V roce 2010 jsem založila Školu Kvantové astrologie® a 3 roky jsem vedla výzkum a výcvik práce s multi-dimenzionálními systémy pomocí znalostí o vývoji kolektivních astrologických archetypů. Vytvořila jsem nové paradigma astrologie - Kvantové astrologie®, jejíž struktura a metodologie je ochrannou známkou. Kvantová astrologie je velice praktickým komunikačním a informačním nástrojem, který umožňuje pohybovat se bezpečně a srozumitelně v mnoha-úrovňových kvantových polích/systémech kolem nás. Používám jí denně ve svém vlastním životě, při práci s klienty, vyučuji ji a sdílím se zájemci z řad odborné i laické veřejnosti.
  • V letech 2011 - 2012 jsem stála u vzniku nové systemické metody tzv. "individuálních konstelací" podle Arnolda Mindella či "fraktálových konstelací", které jsme spolu s mým studentem Vojtěchem Frančem dále ověřovaly a vyvíjely spolu s ostatními účastníky mého výcviku Školy Kvantové astrologie®.
  • Na základě tohoto nového astrologického přístupu, znalostí astrofyziky či aplikované geometrie jsem autorkou mnoha účinných praktických nástrojů a systemických metod určených pro celkovou rovnováhu a vývoj oblasti zdraví, rodiny a společnosti.
  • V posledních 4 letech se intenzivně věnuji tématu realizace poslání, systémových změn, vztahů ve firemním prostředí. Klíčová je práce s muži ve vedoucích a strategických pozicích tak, aby přispívali svou činností k pozitivnímu vývoji a rovnováze společnosti i Země a vrátili se svou pozorností i zpátky do svých rodin, kde v současnosti chybí při správném vedení současné generace dětí.
  • V roce 2014 jsem založila vlastní poradenskou a vzdělávací společnost Business Evolution, jejímž posláním je podpořit vývoj, poslání a prosperitu lidí i firem  - a tím zpětně i rozkvět a vývoj globálního i rodinného prostředí.