Platinové děti

Platinové děti patří svou vibrační frekvencí spolu se Slunečními dětmi k tzv. Stvořitelským nebo-li Hvězdným dětem. Jejich přirozeností, darem a posláním na Zemi je TVOŘENÍ, SPRÁVCOVSTVÍ A OCHRANA NOVÉ ZEMĚ. Pokud děti Perleťové a Diamantové jsou tady, aby pomáhali a podporovali svým učením lidi a vedli Lidstvo k vývoji, pak děti Platinové a Sluneční jsou tady, aby podporovaly a pomáhaly ve vývoji Zemi a tvořily novou realitu pro nás všechny.

Jaké jsou tedy PLATINOVÉ DĚTI?

Jejich podstatou je jasné, bílé až stříbřité, jakoby s namodralými či modrozelenými odlesky, oslepující a přesto velmi příjemné světlo. Patří k tzv. Stvořitelským dětem, které v sobě mají celistvé božské polarity, ale v rámci našeho chápání v dualitě je jejich podstata spíše ženská - jemná, něžná, hojivá, léčivá, moudrá, chápající. Působí a tvoří na úrovni vertikály. Je jakýmsi kanálem "mezi nebem a Zemi", skrze který proudí nové vědomí, poznání a tvůrčí energie pro Zemi. Jejich energie by se dala připodobnit k laserovému paprsku - je jasný, sytý, ostrý, přesný, nekompromisní, směřující vždy k jádru, vidí až k podstatě věcí jako rentgen, nic mu nezůstane skryto. Překoná a projde vším, co se mu postaví do cesty. Přicházejí na svět od roku 2010, kdy Země přestala být Planetou, postoupila v hierarchii výše a stala se ve svém jádru Hvězdou, čimž vytvořila podmínky pro ztělesnění jejich Hvězdných esencí.

Vibračně odpovídá jejich energie Uranovi jako nositeli prvotní kosmické tvůrčí energie a čistého plného vědomí. Nesou v sobě vědomí čisté Stvořitelské frekvence přímo z prvotního či jejich domovského tvůrčího Zdroje. Jako bytosti byly svým vědomím "planetami" či "hvězdami" ve svých kosmických systémech, tvořily a spravovaly své vlastní světy a udržovaly na nich život. Přirozeně jsou naladěni na Univerzální zákony a pravdy a uvádějí s nimi do souladu svět, ve kterém působí.

Ze svých "Hvězdných" domovů přinášejí ve svých buňkách a jemno-hmotných tělech řadu specifických multidimenzionálních kódů, které když jsou aktivovány v čase, otevírají na Zemi energetické portály, brány a chrámy nezbytné pro přechod Země a Lidstva na novou evoluční spirálu. Přenášejí také prostřednictvím svého pole do éteru a kolektivního (ne-) vědomí Země nové frekvence vědomí, poznání, myšlenky a idee.

Jak přicházejí platinové děti na svět?

Tímto se zabývají jako bytosti již od pre-natálního stadia prostřednictvím matky. Proto během těhotenství (a často i předtím) připravují své matky na svůj příchod, otevírají a rozšiřují jejich mimosmyslové schopnosti, zvedají frekvence jejich fyzického i energetického těla a rozšiřují jejich vědomí. Aby matka unesla ve svém energetickém poli dítě s vysokovibrační platinovou frekvencí, potřebuje vnitřně dozrát k diamantové frekvenci o úroveň niže.

Ke svému zhmotnění a příchodu do podmínek Země potřebují Platinové děti spojení dvou bytostí stejné frekvence (muže a ženu ze stejného domovského zdroje - dvojplameny či dvojpaprsky) minimálně na úrovni Duší. K tomu, aby se mohly zhmotnit potřebují souladné, naprosto celistvé a souladné mužsko-ženské pole, které dokáží přirozeně vytvořit jen dva lidé, kteří k sobě bytostně patří. Při tomto, někdy krátkém, náhodném a nečekaném, přesto osudovém setkání dochází u obou partnerů k výrazné energetické proměně, duchovnímu probuzení a aktivaci dílčích kódů, které umožní při tomto "energetické početí" přicházejícímu Platinovému dítěti uchovat si vysokou celistvou frekvenci při zhmotnění do pole matky a fyzickéh reality Země. Upozorňuji však, že toto "duchovní" spojení není nutné k biologickému početí a setkání často tedy zůstává na přátelské úrovni či spřízněnosti. K tomuto energetickému "početí" dochází obvykle krátce před biologickým početím (do cca měsíce).

Konstelační praxe skutečně ukázala, že Platinové děti vnímají často "2 otce" - jednoho duchovního a jednoho biologického. Po duchovním otci si nesou duchovní odkaz a poslání a po biologickém otci genetický a fyzický otisk. Často je třeba alespoň energeticky či konstelačně tyto "2 otce" v poli dítěte, matky i rodiny přijmout, usmířit, dát jim  správné místo v systému, aby nedocházelo k nerovnováze či konfliktu mezi dítětem a biologickým otcem.

 

Poznámka a pravidla pro kopírování článku:
„Pro www.detinovezeme.cz  napsala Daniela Viplerová. Tento článek v nezkrácené a neupravované podobě je možné volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka.“